Materiały pomocnicze

LEADER100-odpowiedzialnosc-poziom-V-1.pdf

Materiały do rozwijania i wzmacniania kompetencji „Odpowiedzialność” u dzieci i młodzieży.

DLA KLASY I-II LICEUM / TECHNIKUM


LEADER100-odpowiedzialnosc-poziom-VI-1.pdf

Materiały do rozwijania i wzmacniania kompetencji „Odpowiedzialność” u dzieci i młodzieży.

DLA KLASY III- IV LICEUM / TECHNIKUM